Om oss

Psykoterapibiennalen arrangeres av Samarbeidsrådet for etter- og videreutdanning i psykoterapi som er en sammenslutning av 11 institutter/stiftelser/foreninger som alle er ideelle organisasjoner. Vi har drevet utdanning siden 1960-tallet og inngår i gode, solide psykoterapitradisjoner.
Vi har dannet sammenslutningen «Samarbeidsrådet» der vi jobber med å styrke psykoterapiutdanningen og veilederutdanningen i Norge. Instituttene representerer ulike faglige ståsted og legger alle vekt på en kunnskapsbasert praksis. Vi har erfarne undervisere og veiledere fra alle deler av offentlig helsevesen, som sikrer en nødvendig klinikknærhet i hele vårt langstrakte land. Til sammen utgjør vi med våre forelesere, veiledere og kandidater, et betydelig ekspertnettverk innen forvaltningen av psykisk helse-feltet i Norge. Spesialister innen psykisk helse bidrar gjennom våre institutter med et betydelig frivillig arbeid som kommer svært mange til gode. Samlet sett har vi ca. 2000 kandidater i utdanning i året, og pasientantallet som drar nytte av dette kan da mangedobles.