Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP)

Nettside: www.iapnett.no

  • Stiftet i 1983
  • Tilbyr ’obligatoriske’ spesialiseringskurs for psykologer i barne- og ungdomspsykologi, voksenpsykologi, familiepsykologi (åpent også for leger) og organisasjonspsykologi (åpent også for mastere i psykologi), samt innføringskurs og påbyggingsmodul i gruppeterapi
  • Alle programmene tilbyr integrert undervisning og veiledning
  • Til enhver tid 200–250 kandidater fordelt på programmene
  • Barne- og ungdoms-, samt voksenprogrammene, starter nytt program hvert år, de øvrige hvert annet år
Institutt for Aktiv Psykoterapi logo