Institutt for Aktiv Psykoterapi (IAP)

Nettside: www.iapnett.no

  • Stiftet i 1983
  • Tilbyr obligatoriske og valgfrie program godkjent innenfor Norsk psykologforenings spesialistordning.
  • Toårige fordypning / spesialistkurs for psykologer i barne- og ungdomspsykologi, voksenpsykologi, familiepsykologi og systemisk psykologarbeid, og i organisasjonspsykologi
  • Ettårige valgfrie program i gruppeterapi og i avansert familiepsykologi og systemisk psykologarbeid
  • Alle programmene tilbyr integrert undervisning og veiledning
  • Til enhver tid ca 300 kandidater fordelt på programmene
  • IAP er også en medlemsorganisasjon og et fagfellesskap samt tilbyr noe enkeltkurs og fagkonferanser
Institutt for Aktiv Psykoterapi logo