Institutt for spiseforstyrrelser

Nettside: www.spiseforstyrrelser.no

  • Etablert som ideell stiftelse i 2014 – en videreføring av psykiater Finn Skårderuds foretak, Institutt for spiseforstyrrelser, etablert i 1997
  • Er en rammeorganisasjon for flere virksomheter: behandling, forskning, undervisning og utdanning
  • Hovedmålgruppen er personer med spiseforstyrrelser og tilgrensende problemer og deres nærmeste: foreldre, barn, partnere og venner, samt de profesjonelle aktørene i alle nivåer i helsevesenet, skolen, barnevernet, NAV, samt forskere og formidlere innenfor faget
  • I tillegg er en målgruppe utøvere, trenere, ledere og foreldre innenfor organiserte idretter
Institutt for spiseforstyrrelser logo