Stiftelsen SEPREP (Senter for psykoterapi og psykososial rehabilitering ved psykoser)

Nettside: www.seprep.no

  • Startet i 1993 som toårig utdanning i psykoterapi ved psykoser, for universitets- og høyskoleutdannete terapeuter som arbeider med personer med psykoselidelser
  • Fra ett til tre toårige seminarer på ulike steder i landet til enhver tid
  • Nærmere tre hundre terapeuter har tatt utdanningen
  • Består av 160 timer teori fordelt på 27 månedlige samlinger, med minimum 70 timer veiledning på eget klinisk arbeid i tillegg
  • Det pågår et modellforsøk; UPP Ung, med vekt på tidlig oppdagelse og oppfølging av ungdom og unge voksne med psykoselidelser
Stiftelsen SEPREP logo