Institutt for Psykoterapi

Nettside: www.instpsyk.no

  • Dannet i 1962
  • Videreutdanning i psykoanalytisk psykoterapi for leger og psykologer
  • To trinn: toårig innføringsseminar (196 timer) og toårig videregående seminar (196 timer), i en kombinasjon av teoriundervisning, pasientbehandling, veiledning og egenterapi
  • Godkjent som spesialistutdanning i psykoterapi for psykologer, samt grunnlag for å bli godkjent som psykoterapiveileder for leger i spesialisering
  • Seminaret er godkjent som videreutdanning for LIS for alle de 196 timene seminaret består av.
  • Seminaret er godkjent som etterutdanning for ferdige spesialister for alle de 196 timene det består av.
  • Hvert år ca. hundre kandidater i utdanning
  • Medlem av de internasjonale organisasjonene European Federation Of Psychoanalytic Psychoterapy (EFPP) og The International Federation Of Psychoanalytic Societys (ISPS)