Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA)

Nettside: www.iga.no

  • Tverrfaglig gruppepsykoterapiutdanning som kan tas i to trinn à to år, full utdanning på fire år
  • Grunnleggende trinn på ett år, kan tas alene, godkjent til psykoterapiveiledning for LIS (leger i spesialisering) psykisk helse og rus
  • Landsdekkende; fem blokk-kurs per år, med teori, veiledning og egenerfaring i grupper
  • Mulighet for parallelle seminarer i mentaliseringsbasert gruppepsykoterapi og gruppebehandling av rus- og avhengighetslidelser
  • Psykoterapispesialitet for psykologer (fire år)
  • Psykoterapispesialitet for LIS i BUP (to år)
  • Obligatoriske/anbefalte emnekurs for leger i spesialisering (LIS) i psykiatri og i rus- og avhengighetspsykiatri
  • Til enhver tid vel 100 kandidater under utdanning, ca. 40 nye hvert år
  • Ettårige regionale opplæringsprogrammer med ca. 50 deltakere, nytt sted hvert år
  • Introduksjonsseminarer (tre dager) om gruppebasert behandling både av voksne og av unge (13-18 år)
IGA logo