Institutt for gruppeanalyse og gruppepsykoterapi (IGA)

Nettside: www.iga.no

  • Tverrfaglig gruppepsykoterapiutdanning som kan tas på fire år
  • Ettårig grunnleggende trinn kan tas alene
  • Landsdekkende; fem blokk-kurs per år, med teori, veiledning og egenerfaring i grupper
  • Mulighet for parallell fordypning, i mentaliseringsbasert gruppepsykoterapi og gruppebehandling av rus- og avhengighetslidelser
  • Psykoterapispesialitet for psykologer
  • Til enhver tid vel hundre kandidater under utdanning, 30-40 nye hvert år
  • Ettårige regionale opplæringsprogrammer med 30-60 deltakere og årlige introduksjonsseminarer for behandling både av voksne og av unge (13-18 år)
  • Obligatoriske emnekurs for leger i spesialisering (LIS) i psykiatri og i rus- og avhengighetspsykiatri
IGA logo