Institutt for Mentalisering

Nettside: www.mentalisering.no

  • Reorganisert som ideell stiftelse i 2014
  • Arrangerer kurs i mentaliseringsbasert terapi (MBT), som er en spesialisert behandling for alvorlig personlighetspatologi
  • Tverrfaglig og med sikte på teambasert behandling (DPS)
  • Arrangerer grunnleggende kurs i MBT og videregående kurs i MBT individualterapi, gruppeterapi og miljøterapi
  • Årlig 120–150 kandidater på grunnleggende kurs og 60–80 kandidater på videregående kurs
  • Veilederutdanning
Institutt for Mentalisering logo