Institutt for barne- og ungdomspsykoterapi (IBUP)

Nettside: www.ibup.no

  • Femårig utdanning i psykoanalytisk psykoterapi med barn og ungdom, med seminar i spedbarnsobservasjon, innføringsseminar og videregående seminar
  • Tredelt med seminarundervisning, pasientbehandling under veiledning, samt egenbehandling
  • Årlig ca. 50 kandidater, vekt på psykologer og leger under spesialisering eller ferdige spesialister
  • Godkjent til spesialiteten i klinisk psykologi med psykoterapi (Norsk psykologforening) og som ledd i å bli godkjent psykoterapiveileder (DNLF)
  • Tilbyr enkeltstående kliniske seminarer
IBUP logo