Norsk Psykoanalytisk Forening/Institutt (NPI)

Nettside: www.psykoanalyse.no

  • Videreutdanning for leger og psykologer, utover spesialiseringen, i psykodynamisk og psykoanalytisk teori og praksis (6–8 år)
  • Teoretiske og kliniske seminarer på 437 timer over fire år, praksis med 2–3 analytiske pasientbehandlinger under veiledning, flerårig læreanalyse, skriftlig oppgave
  • Godkjennes av International Psychoanalytic Association
  • Rundt femti kandidater til enhver tid
  • Rettet inn mot behandling av barn, ungdom, voksne og eldre, med et vidt spekter av diagnoser
Norsk psykoanalytisk institutt logo