Psykoterapibiennalen 2020 er utsatt

Psykoterapibiennalen 2020, som etter planen skulle avholdes 30. mars, er utsatt på ubestemt tid grunnet smittevernhensyn. Samarbeidsrådet for utdanningsinstituttene i psykoterapi beklager så mye at vi må utsette dette arrangementet som vi hadde gledet oss til, men finner det riktig å ta denne beslutningen nå.

Ny dato for psykoterapibiennalen vil bli publisert her så snart den er klar og vi ser frem til å ønske velkommen på et senere tidspunkt. ​

Psykoterapibiennalen 2020

Utenforskap

  • Psykoterapiens betydning for inklusjon og samhørighet

Sted: DBL-bygget, Diakonhjemmet Sykehus, stort auditorium, Oslo
Tid: Mandag 30. mars 2020

Begrepet «utenforskap» brukes om manglende tilknytning til samfunnet rundt den enkelte. Stikkord er ensomhet og stigma, arbeidsuførhet og funksjonshemning, mobbing og utstøting. Motsatsen er opplevelse av fellesskap og samhørighet, raushet og åpenhet for mangfold. Kommunenes Sentralforbund beskriver utenforskap som et nasjonalt problem som reduserer livskvaliteten i befolkningen og som koster samfunnet enorme summer. Betydningen av å investere i enkeltmenneskets livskvalitet og fremtid fremheves. Psykoterapi er en samlebetegnelse for behandlingsmetoder bygget på relasjon, kommunikasjon og inklusjon. På konferansen vil pasienter og terapeuter gi eksempler på terapeutiske tiltak for å fremme samhørighet og samtidig kunne omfavne annerledesheten.

Fortsett å lese

En psykoterapikonferanse med historisk sus!

Denne uken fant det sted en psykoterapikonferanse der det lå et historisk sus over salen og innledere. Overskriften var «Psykoterapiens betydning for brukerne – kvalitet i utdannelse og utøvelse.» Tolv institutter for etter- og videreutdanning innen psykisk helse, som per i dag står for en stor del av spesialiseringsløpene for leger, psykologer og andre helse- og sosialfaglig utdannende som skal bli kliniske spesialister, har for første gang invitert til en felles konferanse for å vise bredden i terapitilbudet som disse instituttene representerer. Instituttene gikk for noen få år siden sammen i et samarbeidsråd for å jobbe for økt forutsigbarhet og klarere kriterier i tildelingen av støtte til drift som gis over statsbudsjettet.

Fortsett å lese