Norsk Karakteranalytisk institutt (NKI)

Nettside: www.karakteranalyse.no

  • Utdanning i en kroppsbasert relasjonell psykoterapi med seminarer, veiledning og læreanalyse
  • Grunnutdanning (toårig) og videregående utdanning (toårig)
  • Veilederprogram etter fullført utdanning
  • Utdanning for leger og psykologer
  • Kvalifiserer som spesialisering for psykologer
  • Ca. tretti kandidater i utdanning
Norsk Karakteranalytisk Institutt logo