Norsk Karakteranalytisk institutt (NKI)

Nettside: www.karakteranalyse.no

  • Utdanning i en kroppsbasert relasjonell psykoterapi med seminarer, veiledning og læreanalyse
  • Den karakteranalytiske utdanningen består av grunnutdanning (toårig) og videregående utdanning (toårig)
  • Veilederprogram etter fullført utdanning
  • Utdanning for leger og psykologer
  • Den karakteranalytiske utdanningen kvalifiserer som spesialisering for psykologer
  • Ca. tretti kandidater i utdanning til enhver tid
Norsk Karakteranalytisk Institutt logo