Norsk institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon (NIKUT)

Nettside: www.nikut.no

  • Introduksjonskurs i kunst- og uttrykksterapi (KUT)
  • Fireårig deltidsutdanning som følger kriteriene til Norsk forbund for psykoterapi (NFP), de første fem semestrene i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge (75 studiepoeng)
  • Toårig deltidsutdanning i coaching, teamarbeid og EXIT, etterutdanningsseminar for ferdig utdannete KUT-terapeuter, samt kurs og foredrag om kunstens betydning og anvendelse i terapi, sosialt arbeid og pedagogikk
  • Til enhver tid mellom åtti og nitti studenter under utdanning
Norsk Institutt for Kunstuttrykk og Kommunikasjon logo