Norsk Forening for Kognitiv Terapi / Nasjonalt Institutt for Kognitiv Terapi

Nettside: www.kognitiv.no

  • Flere utdanningsprogrammer, for full oversikt se www.kognitiv.no, med ca. tusen kandidater i utdanning til enhver tid
  • Videreutdanning i kognitiv terapi for leger og psykologer (toårig)
  • Tverrfaglig videreutdanning i kognitiv terapi ved psykoselidelser, i kognitiv terapi og motiverende intervju ved rusmiddelproblemer, samt i kognitiv terapi ved spiseforstyrrelser (samtlige toårige)
  • Videreutdanning for leger i fysikalsk medisin og rehabilitering, tverrfaglig videreutdanning ved somatisk sykdom og skade (begge 1,5-årige), samt videreutdanning i kognitiv terapi trinn 1 (ettårig) og trinn 2 (toårig) for helsepersonell med helse- og sosialfaglig bachelorutdanning
Norsk Forening for Kognitiv Terapi logo