Moreno Instituttet / Norsk psykodrama Institutt, Norge

Nettside: www.morenoinstituttet.no

  • Grunnutdanning (1,5 år) og treårig utdanning som psykodramaterapeut (4,5 år totalt), toårig etterutdanning for psykoterapeuter som psykodrama-regissør (6,5 år totalt)
  • Krav til egenterapi, veiledning og praksis gjennom studiet
  • Temaspesifikke etterutdanningskurs to ganger per år à to dager
  • I snitt tretti deltakere per kurs, utdanning og etterutdanning i 2017 ca. femti studenter
  • Godkjent av EAP (European Association for Psychotherapy) og tilpasset kravene til FEPTO og Nordic Board of Examiner
Moreno Instituttet logo